Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Je leest op dit moment de privacyverklaring van www.MisterVino.be, hierna MV genoemd. MV is een webwinkel bedoeld om hoofdzakelijk Italiaanse wijn, maar ook Italiaanse produkten in het algemeen, te verkopen. 

De website is niet gericht op of bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar en MV verzamelt niet bewust informatie op zijn website van personen jonger dan 18 jaar. 

MV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

MV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren. MV zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief. 

Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om transacties te vergemakkelijken en te autoriseren. Daarbij kan gedacht worden aan het afhandelen van jouw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om goederen en diensten bij je af te leveren. MV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Om te garanderen dat onze website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de website te vergemakkelijken, kunnen we gebruik maken van cookies. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens : 

info@mistervino.be

+32 495 89 15 80